wyróżniony

Autyzm – w jaki sposób terapia kraniosakralna pomaga

Zaburzenia ze spektrum autyzmu: w jaki sposób terapia czaszkowo-krzyżowa może pomóc.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu: w jaki sposób terapia czaszkowo-krzyżowa może pomóc Tad Wanveer, LMT, CST-D; autor-gość Johna Upledgera, DO, OMM Notka wydawcy: Dr. John Upledger poprosił Tada Wanveera, LMT, CST-D, aby podzielił się swoimi spostrzeżeniami w tej kolumnie. Tad był autorem-gościem w poprzednich kolumnach „CranioSacrally Speaking” („Mówiąc w kategoriach czaszkowo-krzyżowych”).

Wykazano, że terapia czaszkowo-krzyżowa (CranioSacral Therapy – CST) pomaga osobom autystycznym odnaleźć większy spokój, zarówno wewnątrz siebie, jak i w relacji ze światem zewnętrznym, dzięki zmniejszeniu strukturalnego ucisku i napięcia w ich ośrodkowym układzie nerwowym.

Szacuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) dotyczą 1 dziecka na 150 urodzeń. Jest to najszybciej szerzące się zaburzenie rozwojowe, dla którego odsetek zdiagnozowanych przypadków wzrasta o 10–17% co roku. ASD uznaje się za wynik zaburzeń biologicznych i/lub neurologicznych, wpływających na funkcjonowanie mózgu. Do dzisiaj nie ustalono pojedynczej przyczyny w etiologii ASD.

Model zaburzenia ze spektrum autyzmu (CST) w ramach terapii czaszkowo-krzyżowej (ASD)

Najnowszy model autyzmu wg dr Upledgera bazuje na jego praktycznym doświadczeniu z dziećmi autystycznymi i ich reakcjami na terapię. Jest ono poparte badaniami na Johns Hopkins University wykazującymi “podwyższony poziom cytokin prozapalnych, aktywację neurogleju i zmiany zapalne” w płynie mózgowo-rdzeniowym u badanych pacjentów autystycznych. Mówiąc wprost, ASD jest częściowo powodowane utratą elastyczności i prawdopodobnie zapalenia warstw membrany otaczających mózg. To zagrożenie może stwarzać ograniczający nacisk na tkankę mózgu prowadzący do niepożądanego nacisku na wewnętrzne elementy podwzgórza regulujące funkcjonowanie ciała, pobudzającą część układu siatkowatego (reticular activating system – RAS) oraz autonomiczny układ nerwowy; do podrażnienia i nadwrażliwości neuronów, komórek glejowych i ścieżek neurologicznych; do nietypowych zmian ciśnienia w obrębie tkanki mózgowej; do szkodliwych wpływów na układ limbiczny (emocjonalny); do nasilenia reakcji układu odpornościowego; stanu zapalnego i zatrucia tkanki mózgowej; oraz do zagrożenia układu endokrynologicznego. To, co obserwowane jest jako typowe dla autyzmu zaburzenia zachowania w relacjach społecznych, komunikacji społecznej i myśleniu abstrakcyjnym mogą stanowić efekty wewnętrznego chaosu wytwarzanego przez nietypowe nacisku, ściskania i podrażnienia membrany mózgu. Połączenie skrajnego nacisku spowodowanego przez wyjątkowo nieelastyczne otoczenie mózgu ze stanem zapalnym może prowadzić do tego, że mózg zostanie zamknięty w warunkach znajdzie się w stanie chaosu biomechanicznego i biochemicznego.

Podejście do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z punktu widzenia terapii czaszkowo-krzyżowej

Głównym celem terapii czaszkowo-krzyżowej jest zwiększenie równowagi w ruchu:
– warstw membrany otaczającej mózg,
– płynu (krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego) wpływającego do czaszki, wypływającego z czaszki i przepływającego przez tkankę mózgową,
– obszarów ciała, które nie wykazują normalnych reakcji na rytm czaszkowo-krzyżowy, co może obciążać układ czaszkowo-krzyżowy i mózg.

Podczas pracy z osobą autystyczną, często na początku należy koncentrować się na czaszce w celu znalezienia obszaru, który wykazuje największą reakcję ruchową na rytm czaszkowo-krzyżowy. Delikatne techniki uwalniania i pompowania są wykorzystywane w celu spowodowania większej ruchomości w tym obszarze.

Zwiększona ruchomość jest wykorzystywana jako dynamiczne narzędzie biomechaniczne – jedna ręka jest używana, aby kontynuować zwiększanie ruchomości i bezpośredniego przepływu płynu, a druga jest wykorzystywana, aby pobudzić ruch w obszarach, w których tego ruchu nie ma. Stopniowo drobne zmiany wywołują większe zmiany, które powodują ruchomość otoczenia mózgu (układu czaszkowo-krzyżowego). Zwiększona zrównoważona ruchomość membrany otaczającej mózg wspomaga wypłukiwanie toksyn i stanu zapalnego z tkanki mózgowej. Jak się okazuje, może ona zwiększyć aktywność biochemiczną, co usprawni funkcjonowanie neuronów i ścieżek neurologicznych.

Odnaleziona na nowo ruchomość tkanki mózgowej i płynu wspomaga zmniejszanie nietypowego i często ogromnego napięcia, którego doświadcza mózg. To daje komórkom mózgowym większe możliwości przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji i reagowania na nie. Jak twierdzi Donna Williams w swojej książce zatytułowanej Autism: An Inside-Out Approach (Autyzm: podejście od wewnątrz): „Kiedy byłam dzieckiem, wydawało się, że moje zmysły nie działają poprawnie i moja reakcja na światło, dźwięk i dotyk nie były po prostu niezrozumiałe, ale zbyt ostre. Nie tylko nie mogłam zrozumieć świata, ale też nie mogłam go znieść.” CST może łagodnie pomóc osobom autystycznym odnaleźć nowe poziomy tolerancji, zrozumienia i reakcji wewnątrz ich samych i przejawianych w relacji ze światem zewnętrznym.

Chociaż niniejszy artykuł koncentruje się na samym mózgu, terapia czaszkowo-krzyżowa jest skierowana do całego ciała, jako że wszędzie blokady tkankowe mogą mieć negatywny wpływ na membranę otaczającą mózg.

CST pomaga w zwiększaniu naturalnych mechanizmów samoleczacych i wyrównawczych dzięki usprawnianiu funkcji neurologicznych. To z kolei może polepszyć strukturę i funkcje całego ciała, wspomagając w ten sposób naprawę dysfunkcjonalnych układów, np. układu trawiennego i odpornościowego, które często występują w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Terapię czaszkowo-krzyżową można również łączyć z innymi formami terapii autyzmu, takimi jak terapia integracji sensorycznej, terapia neurorozwojową, terapia mowy, terapia zajęciowa, terapia fizyczna, programy dietetyczne, programy odtruwania organizmu i homeopatia, i może ona zwiększać ich efekty. Podczas pracy z dzieckiem, dobrze jest utrzymywać program stałej terapii czaszkowo-krzyżowej, ponieważ membrana dziecka autystycznego ma tendencję do twardnienia podczas okresów intensywnego wzrostu dziecka.
CST stanowi delikatny sposób korekty układu nerwowego.

Terapia czaszkowo-krzyżowa w delikatny i pełny sposób obejmuje każdego człowieka jako unikalną jednostkę. Dzięki takiej akceptacji, wrażliwemu dotykowi i delikatnemu stosowaniu techniki, mogą powstawać ścieżki zmian. CST może umożliwić zmniejszenie nietypowego poziomu stanu zapalnego, niepokoju, napięcia, zatrucia i chaosu w mózgu. Może to wywołać większy spokój i skuteczność działania układu nerwowego, co często można zaobserwować w postaci redukcji objawów ASD.

Napisz komentarz